A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacja dotycząca terminu składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wójt Gminy Janowiec przypomina Przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019, w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Gminy Janowiec, w pokoju nr 4 oraz pod nr telefonu ( 81) 8815-812

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych należy składać obowiązkowo z klauzulą informacyjną.

Załączniki