A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacja o naborze na urzędników wyborczych

W związku z przeprowadzanym naborem na urzędników wyborczych informujemy, że na stronach internetowych PKW publikowane są bieżące informacje na temat przeprowadzanej rekrutacji.

http://pkw.gov.pl/779_Urzednicy_wyborczy/1/24486_Informacja_na_temat_urzednikow_wyborczych

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do 15 marca 2018 r.