A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Nabór uczestników do projektu „Czas Seniorów”

Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Paralotnia” oraz Gmina Janowiec informuje, iż trwa nabór uczestników do projektu „Czas Seniorów”.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gmin Janowiec oraz Puławy do 31.12.2020 r. Zostanie to osiągnięte poprzez utworzenie 2 Klubów Seniora (w Janowcu i Górze Puławskiej) i realizowanie w nich oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Dla uczestników projektu zaplanowano bezpłatne formy wsparcia m. in.: zajęcia rękodzieła, zajęcia florystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne, zajęcia „zdrowy kręgosłup” z elementami rehabilitacji, zajęcia wizażu (dbałości o wygląd), zajęcia zdrowego stylu życia, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne.

O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOK w Janowcu oraz u kierownika projektu: Elżbieta Seredyn – tel. 600 288 787.

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które odbędą się w dniach:

9 stycznia 2019 r. o godz. 17:00
11 stycznia 2019 r. o godz. 17:00

ul. Lubelska 9, Janowiec

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.