A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 10 maja) odbiór odpadów komunalnych!!!

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek)
oraz w tym miesiącu popiół (we własnych workach).

Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć starań, aby oddzielić poszczególne frakcje.

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Żółty worek – czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych, papier, metal,
tu możemy również wrzucić odzież,

Popiół – oddajemy w swoich workach, pamiętając, aby ich nie przepełniać i aby były one odpowiednio mocne.

W przypadku stwierdzenia rażącego mieszania odpadów nie będą one odbierane. W sytuacji gdy rażące mieszanie odpadów powtórzy się, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki o 100% w górę, zgodnie z obowiązującą uchwałą.