A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za zobowiązanie podatkowe

Wójt Gminy Janowiec przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczania opłat za zobowiązanie podatkowe za I ratę 2018 roku.

Termin płatności do 15 marca 2018 roku – I rata

Wszystkie należności z tytułu podatków można wpłacać u sołtysa lub na konto

Urzędu Gminy Janowiec w banku:
BS Kazimierz Dolny Nr: 34 8731 0001 0100 0808 2001 0011

WAŻNE!
Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.