A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zawiadomienie Wójta Gminy Janowiec o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Janowice na dzień 18 stycznia 2019 roku na godzinę 16.00 dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Janowice
na dzień 18 stycznia 2019 roku na godzinę 16.00 dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie Wiejskie odbędzie się w Centrum Integracji Wiejskiej w Janowicach.

W przypadku braku kworum w I terminie Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie o godzinie 16.15 bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego, na podstawie §11 ust.6 Statutu Sołectwa Janowice.

Porządek zebrania:

Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
Przyjecie porządku zebrania.
Przedstawienie zasad i trybu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Wybór komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów.
Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników wyborów.
Wnioski i zapytania.
Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek