A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zmiany w kursowaniu autobusów MZK w związku dowozem młodzieży szkolnej do Puław

I.  Dowóz młodzieży szkolnej do szkół średnich w Puławach    na godz. 8

  1.  przyspieszenie  o  7 min. kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec Rynek   z godz. 6:07  na 6:00;

  2.  przyspieszenie o 15 min. kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego z przystanku początkowego Puławy PPNT z godz. 7:05 na 6:50, zmianę  trasy  kursu  na odcinku  Janowiec parking szkolny→ Janowiec Rynek na trasę Janowiec parking szkolny →Nowy Janowiec → Ławeczko → Nowy Janowiec →Janowiec parking szkolny →Janowiec Rynek, z utrzymaniem dotychczasowego odjazdu autobusu z przystanku początkowego Janowiec Rynek w kierunku Puław przez Nasiłów o godz. 7:55. Projektowana zmiana przyśpieszy min. o 15 min.  przyjazd uczniów z miejscowości Trzcianki do szkoły w Janowcu;

  3. przyspieszenie o 5 min. kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec Rynek z godz. 7:00 na 6:55;
  4. uruchomienie   dodatkowego kursu linii J2  z trasą Janowiec szkoła ↔Janowice ↔ Brześce ↔ Brześce Kolonia ↔ Brześce ↔Janowice ↔ Janowiec szkoła, odjazd autobusu o godz. 6:38 Kolonia Breśce, przyjazd autobusu na przystanek Janowiec szkoła na godz. 6:55, co zapewni  młodzieży na przesiadkę do autobusu linii    nr 17  relacji Janowiec →Puławy odjeżdżającego z tego przystanku  o godz. 6:58;

  5. opóźnienie o 15 min. kursu  autobusu linii nr J2 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec szkoła z godz. 6:45 na 7:00, z planowanym przyjazdem na przystanek Janowiec parking szkolny  o godz. 7:40;

  6. zawieszenie kursu  autobusu linii nr J2 odjeżdżającego z przystanku początkowego Janowiec parking szkolny  z godz. 7:27 z trasą Janowiec parking szkolny →Nowy Janowiec →Ławeczko →Nowy Janowiec →Janowiec parking szkolny.

II.  Odwóz   po godz. 15  z Puław

  1. wydłużenia kursu autobusu linii nr 17 odjeżdżającego o godz. 15:02 z przystanku początkowego Puławy-Żyrzyńska/Nadleśnictwo do miejscowości Brzeście Kolonia, dojazd  na godz. 15:55, a następnie odjazd o godz. 16:05 w kierunku Puław przez przystanek Janowiec Rynek.

Dodatkowo  przyspiesza się   odjazd z Janowca autobusu linii nr 17  z godz. 4:58 na godz. 4:50 ( jak było przed oddaniem ronda przy ZA Puławy).