A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Organizacja transportu do punktu szczepień

Wójt Gminy Janowiec informuje, że osoby zamieszkujące na trenie Gminy Janowiec, które mają  obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień znajdującym się w Ośrodku Zdrowia w Janowcu przy ul. Lubelskiej 21 mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Organizacja dowozu możliwa będzie po uzgodnieniu terminu szczepienia w ośrodku zdrowia i rezerwacji pojazdu w Urzędzie Gminy Janowiec pod numerami telefonów: 818815800 lub 818651185. Wszelkie niezbędne dokumenty podpisane zostaną w dniu wykonania usługi.

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec