A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Program „Czyste Powietrze”

Informujemy, że Gmina Janowiec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W Urzędzie Gminy Janowiec utworzony został punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym  można uzyskać informacje o Programie „Czyste Powietrze” oraz skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 07.00 do 9.00 – w pokoju nr 7.

Osoby do kontaktu: Maciej Goławski (tel. 572 410 525), Karolina Wolska (tel. 572 410 522), Emilia Kotrys (tel. 572 410 528).

Z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym, chcący uzyskać wsparcie finansowe na:

 • wymianę pieca na ekologiczny,
 • zakup pompy ciepła,
 • ocieplenie budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż instalacji solarnej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła).

W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury złożenia wniosku należy przygotować następujące informacje i dokumenty:

 1. numer konta bankowego,
 2. numer księgi wieczystej (w przypadku braku KW dokument poświadczający własność budynku),
 3. numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 4. orientacyjny okres budowy budynku,
 5. powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego (m²),
 6. zakres przedsięwzięcia,
 7. dokumenty potwierdzające osiągany dochód.

Więcej informacji dot. Programu „Czyste powietrze” można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/