A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Komunikat nr 1 Wójta Gminy Janowiec z dnia 24.05.2019 roku

W związku z wysokim i rosnącym stanem rzeki Wisły Wójt Gminy Janowiec Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 24 maja 2019 r. ogłosił od godz. 14.30 pogotowie przeciwpowodziowe w Gminie Janowiec dla miejscowości: Janowiec, Brześce Stare, Brześce Kolonia, Janowice. Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformowano o przeglądzie sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych w magazynie gminnym, stałym monitoringu poziomu rzeki Wisły. Ustalono przeglądy najbardziej zagrożonych rejonów oraz sposoby informowania mieszkańców o bieżącej sytuacji. W przedmiotowej sprawie  można kontaktować się  z niżej wymienionymi osobami pod numerami telefonów:

512 260 744 – Wójt Gminy Janowiec
512 383 100 – z-ca Wójta Gminy Janowiec
513 073 908 – kierownik Referatu Spraw Komunalnych
793 221 899 – Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej

Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek