A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Gminie

Podsumowanie wykonanych inwestycji w Gminie Janowiec w okresie 2014-2018

W Gminie Janowiec w ostatnich kilku latach był realizowany szereg inwestycji w różnych sołectwach jak również w różnych zakresach i o różnej skali. W latach 2014 -2018 Gmina Janowiec wydatkowała łącznie na inwestycje około 16 mln zł. Pozyskując łącznie z różnych form dofinansowania zewnętrznego ponad 50% wszystkich zainwestowanych środków.

Realizowane inwestycje możemy podzielić na główne obszary takie jak: chodniki, drogi, oświetlenia, solary, szkoła, świetlice, wod-kan, zalew i inne. W omawianym okresie było zrealizowanych blisko 100 różnego rodzaju inwestycji. Szczegółowy rozkład poszczególnych inwestycji ukazuje najważniejsze obszary dla prawidłowego procesu inwestycyjnego w Gminie Janowiec.

Niewątpliwie najważniejsze inwestycje są to drogi i chodniki. Ten rodzaj inwestycji stanowi około 50 % wszystkich rodzajów inwestycji. Tak duża potrzeba budowy, przebudowy, modernizacji dróg i chodników wynika z konieczności dostosowywania infrastruktury do rosnących potrzeb naszych mieszkańców jak również z niewystarczającej ilości budowanych i modernizowanych dróg przed rokiem 2014.

Udział procentowy poszczególnych grup zadań w nakładach inwestycyjnych potwierdza, że od roku 2014 jest to kierunek priorytetowy i wydaje się, że w najbliższych kilku latach ta tendencja zostanie nadal utrzymana. Mimo realizacji dwóch bardzo dużych zadań o wartości kilku milionów każde to udział procentowy kosztów budowanych dróg i tak łącznie jest największy i wynosi blisko 30%. Ilościowy rozkład zrealizowanych inwestycji w poszczególnych latach jest zróżnicowany co świadczy o przyjętym systemie prowadzonych inwestycji przez cały okres.

Poniżej zostaną przedstawione inwestycje w poszczególnych miejscowościach w Gminie Janowiec: