A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Koordynator ds. dostępności w UG Janowiec

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy Janowiec wyznaczony został  koordynator do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ww. ustawy,
3) monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt do koordynatora ds. dostępności w UG Janowiec

Emilia Kotrys – Inspektor, pok. nr 7, tel. 572 410 528, e-mail: inwestycje@janowiec.pl