A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Janowcu

tel. (81) 8815-810, fax. (81) 8815-801

Kierownik USC: Grażyna Biernacka
Nr telefonu: 502 091 304 oraz 81 8651 185