A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Opieka medyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Janowcu
ul. Lubelska 21
24-123 Janowiec
tel. (81) 881 52 24

Powstał w kwietniu 2005 roku na bazie przychodni przejętej przez Gminę Janowiec od SPZOZ w Puławach.

Poradnia Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Godziny pracy lekarzy:

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
lek. med. Maria Kłopotowska 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 10.00 – 15.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
przyjęcia po południu 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 8.00 – 11.30 14.30 – 18.00 14.30 -18.00

Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00

Pacjenci SPZOZ w Janowcu mogą także korzystać z pomocy medycznej:
– w soboty, niedziele i święta, w godzinach 8.00 – 18.00
w Przychodni Rejonowej nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17, tel. 081 886 33 16
– w dni robocze, niedziele i święta, w godzinach 18.00 – 8.00
w Izbie Przyjęć Szpitala w Puławach, ul. Bema 1, tel. 081 886 42 91
– Pogotowie Ratunkowe tel. 999

W budynku SPZOZ działają także:

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Małgorzata Sochacka
poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 16.00 – 18.00
środa 16.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 13.00 (protetyka)
tel. (81) 881 50 95

Pracownia protetyki stomatologicznej PRO-DENT
pon. – pt. 8.00 -18.00
tel. 81 881 50 95

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym,
członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej.
Danuta Drabik
pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 14.00-16.00

 

Skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowcu
1. Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec- Przewodniczący
2. Michał Śmich – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Członek
3. Wojciech Tarłowski – Członek
4. Jadwiga Wolska – Członek
5. Zofia Malinowska – Członek
6. Teresa Kusińska – Członek