A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Odpady komunalne

Stawki opłat

Deklaracja

Harmonogram

Analiza systemu gospodarki: 2020 r. , 2019 r. , 2018 r. , 2017 r. , 2016 r.

Sposób postępowania z odpadami

Rejestry

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Janowiec na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janowiec.

 1. „BAG” Usługi Komunalne Leszek Pawlonka
  Polesie 58A, 24-100 Puławy Tel: 696 041 420
  NIP: 812 100 34 96 REGON: 670795153 Data wydania decyzji: 14.11.2014 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 2. WC SERWICE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze Tel: 32 278 45 31 E-mail: a.mikolajec@wcserwis.pl
  NIP: 648 273 04 08 REGON: 241628482 Data wydania decyzji: 10.04.2018 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 3. USŁUGI ASENIZACYJNE Zdzisław Kubisz
  ul. Kołłątaja 45/72, 24-100 Puławy Tel: 602 869 669
  NIP: 716 160 63 32 REGON: 430030695 Data wydania decyzji: 03.08.2020 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 4. USŁUGI ASENIZACYJNE Krzysztof Mysłek
  Bronowice 51A, 24-100 Puławy Tel: 607 500 471
  NIP: 716 105 04 90 REGON: 060543432 Data wydania decyzji: 03.08.2020 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 5. Daniel Ziemski Usługi Komunalne
  Boguszówka 5a/1, 26-920 Gniewoszów Tel: 734 148 106
  NIP: 812 182 0829 REGON: 14321659 Data wydania decyzji: 02.02.2021 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”
  ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy Tel. 81 458 68 00
  NIP: 716 000 20 23 REGON: 430533597 Data wydania decyzji: 08.03.2024 r. Czas trwania decyzji: 10 lat

 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości