A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Odpady komunalne

Stawki opłat

Deklaracja

Harmonogram

Sposób postępowania z odpadami

Rejestry

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Janowiec na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janowiec.

 1. „BAG” Usługi Komunalne Leszek Pawlonka
  Polesie 58A, 24-100 Puławy Tel: 696 041 420
  NIP: 812 100 34 96  REGON: 670795153  Data wydania decyzji: 14.11.2014 r.  Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 2. WC SERWICE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze Tel: 32 278 45 31 E-mail: a.mikolajec@wcserwis.pl
  NIP: 648 273 04 08 REGON: 241628482 Data wydania decyzji: 10.04.2018 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 3. USŁUGI ASENIZACYJNE Zdzisław Kubisz
  ul. Kołłątaja 45/72, 24-100 Puławy Tel: 602 869 669
  NIP: 716 160 63 32 REGON: 430030695 Data wydania decyzji: 03.08.2020 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 4. EKO TRANS USŁUGI ASENIZACYJNE Piotr Zieliński
  Jaroszyn 101, 24-100 Puławy Tel: 662 965 967
  NIP: 716 260 15 32 REGON: 060170630 Data wydania decyzji: 03.08.2020 r. Czas trwania decyzji: 10 lat
   
 5. USŁUGI ASENIZACYJNE Krzysztof Mysłek
  Bronowice 51A, 24-100 Puławy Tel: 607 500 471
  NIP: 716 105 04 90 REGON: 060543432 Data wydania decyzji: 03.08.2020 r. Czas trwania decyzji: 10 lat