A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Jednostki Organizacyjne

Informacje ogólne:

Zespół Szkół w Janowcu:
Dyrektor Beata Kolasińska , Tel.(81) 881-52-12,  Tel.(81) 881-52-97

Gminna Biblioteka Publiczna:
Dyrektor Jacek Niedziółka, Tel.(81) 881-55-99, Tel. 503 051 764

Gminny Ośrodek Kultury:
Dyrektor Michał Kowalczyk, Tel.(81) 881-52-89, Tel. 506 651 091

SP ZOZ w Janowcu:
Kierownik Maria Kłopotowska , Tel.(81) 881-52-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Kierownik Marzanna Pakuła, Tel.(81) 8815-504