A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc ARiMR przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich może zostać przyznana:
1) nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r.;
2) jeżeli KGW rozliczyło otrzymaną dotychczas pomoc i otrzymało decyzję o przyjęciu sprawozdania, co jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w następnym naborze.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie ARiMR pod linkiem:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html