A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. Uwaga – zmiany!

Zmianie uległy kody oleju napędowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Janowiec informuje, że od dnia 1 do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Janowiec, pok. nr 5.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku! do pobrania na końcu strony).
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • w przypadku hodowców bydła do wniosku należy dołączyć informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018r. (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Janowiec)

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

UWAGA!!! Zmianie uległy kody oleju napędowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego.

Do zwrotu podatku akcyzowego można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego oznaczone kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19, CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00 zakup oleju napędowego dotyczy 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.