A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Dane kontaktowe

Adres:

Urząd Gminy Janowiec
ul. Radomska 2
24-123 Janowiec

Sekretariat telefon: 81 88 15 800 , fax: 81 88 15 801
e-mail: gmina@janowiec.pl

Dane do faktur:

Gmina Janowiec
ul. Radomska 2
24-123 Janowiec

NIP: 716-26-57-225
REGON:  431019750

Konto bankowe Urzędu Gminy Janowiec

Nr 90 8731 0001  0104 0484 2000 0030 – opłata woda i ścieki (lub na konto indywidualne odbiorcy podane na fakturach do zapłaty)
Nr 34 8731 0001 0100 0808 2001 0011 – opłaty skarbowe, podatki, czynsze najmu itp.