A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

„CZYSTE POWIETRZE” – Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Janowiec

Wójt Gminy Janowiec serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Janowiec (pokój nr 9).

Podczas spotkania zostaną wstępnie omówione zagadnienia dotyczące nowych warunków Programu.

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.