A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Dystrybucja węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Janowiec

Wójt Gminy Janowiec informuje, że przystępujemy do dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Janowiec. Opóźnienia w dostawach węgla wynikają z ograniczonej możliwości wydobywczych śląskich kopalń i bardzo dużym zapotrzebowaniem rynku. Nie ma konieczności zakupu 1,5 tony węgla w 2022 roku, można przenieść dowolną ilość na 2023 r, tak aby w sumie nie przekroczyć 3,0 ton. Z powodu opóźnienia dostaw  węgla sugerujemy zakup mniejszych ilości paliwa, dzięki czemu będzie ono dostępne dla większej ilości osób.

Lokalnym dystrybutorem węgla jest Skład Węgla – Ilona Michalczyk z Łagowa (tel. 500367234 Emil Michalczyk). Cena surowca bez względu na sortyment wynosi 2000 zł za tonę z dostawą do mieszkańca. Jest możliwość workowania za dodatkową opłatą, po wcześniejszym uzgodnieniu ze składem.

Poniżej przedstawiamy procedurę dalszego postępowania:

  1. Wpłata przez wnioskodawcę należnej kwoty na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy po uzyskaniu z UG Janowiec informacji o akceptacji wniosku. Wpłat należy dokonywać na konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym O/Janowiec
    NRB 85 8731 0001 0100 0808 2000 0460
    Warunkiem uruchamiającym dalsze procedowanie jest stwierdzenie przez pracownika UG Janowiec wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
  2. Przekazanie lokalnemu dystrybutorowi (przez pracowników UG Janowiec) wykazu osób zakwalifikowanych do odbioru węgla (decyduje kolejność wpłat).
  3. Kontakt ze strony lokalnego dystrybutora w celu umówienie terminu i sposobu odbioru/dostarczenia przyznanej puli węgla.
  4. Możliwa jest dystrybucja węgla w kilku transzach stanowiących wielokrotność wartości 0,5t (np. 0,5t, 1t).

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec