A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych

Harmonogram zbiórki odpadów dostarczony będzie przez firmę odbierająca odpady na początku lipca.

W lipcu zbiórka odbędzie się w drugi czwartek i odbierane będzie szkło.