A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacja dla mieszkańców ul. Sandomierskiej i ul. Radomskiej w Janowcu

Urząd Gminy Janowiec informuje, iż dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek) planowane są prace mające na celu wywiezienie śniegu zalegającego na granicy chodnika i drogi, który utrudnia swobodne poruszanie się ulicami Radomską i Sandomierską.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nie parkowanie tego dnia wzdłuż w/w ulic w godzinach od 8.00 do zakończenia akcji.