A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Kolonie letnie w 2017 roku dla ubezpieczonych w KRUS

W ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane są kolonie letnie dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 r.).

Warunkiem uczestnictwa jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobieranie renty bądź emerytury z KRUS.

Dokładne warunki uczestnictwa, opłaty, terminy turnusów oraz dane kontaktowe koordynatora zamieszczone są w załączniku poniżej:

Załączniki