A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazujemy informację na temat trwającego naboru do Programu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. – przedłużony termin składania dokumentów do 31.03.2021 r.

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Poniżej linki do szczegółowych informacji na temat Programu:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-naboru-na-budowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu?fbclid=IwAR1eak03aG09A1c6WPc8H6AdkNOGYROscC_JekujCfeW7WwpVci7AM5JYyI

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Programem.
Marszałek Województwa Lubelskiego