A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1449/1 o pow. 2,1785 ha będącego w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położone w miejscowości Oblasy, gm. Janowiec

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości - prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1449/1 o pow. 2,1785 ha będącego w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położone w miejscowości Oblasy, gm. Janowiec