A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości – prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącego działkę ewidencyjną nr 847/2 o pow. 1,6369 ha położoną w miejscowości Oblasy, gm. Janowiec