A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego Gminy