A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Odbiór odpadów komunalnych – czwartek 23 lipca 2020 r.

Tym razem odbierane będą tylko odpady zmieszane (kosz) i bioodpady (od osób, które nie posiadają kompostownika)

Ponadto przypominamy, iż dniem 1 lipca 2020 roku zmianie uległ system gospodarki odpadami w gminie Janowiec.

Przede wszystkim ustawa narzuca na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia niewykonania przez mieszkańca obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, będzie musiał zapłacić wyższą stawkę opłat w wysokości czterokrotności stawki podstawowej. Jednocześnie właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, płacą niższą stawkę za odbiór śmieci.

Zasadniczą różnicą w nowym systemie segregacji jest wyjęcie z żółtego worka – papieru, który trafia do niebieskiego worka. Odpady bio nie będą mogły być wrzucane do kosza na odpady zmieszane. Osoby, które zadeklarowały posiadanie kompostownika, będą musiały zagospodarować je we własnym zakresie poprzez kompostowanie, a osoby, które zadeklarowały jego brak, otrzymują brązowe worki na ten odpad. Ponadto zmianie ulega częstotliwość odbioru. W okresie letnim od kwietnia do października, odpady zmieszane oraz bioodpady będą odbierane 2 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i co tydzień w zabudowie wielorodzinnej (blokach). Papier odbierany będzie co 3 miesiące, zamiennie z popiołem i szkłem.

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKu, dostosować się do niego i ustalić szczegóły pod nr tel. 502 091 355.

Więcej informacji: https://www.janowiec.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne