A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ogłoszenie

Wójt Gminy Janowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na celu  zebranie od mieszkańców Gminy Janowiec opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 18 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. w formie opinii na piśmie  na formularzu ankiety konsultacyjnej, która będzie dostępna w Urzędzie Gminy Janowiec pokój Nr 4 w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 – 15.00 lub poprzez pobranie jej ze strony  internetowej Urzędu Gminy Janowiec  – www.bip.janowiec.pl.

Udział w konsultacji mogą wziąć wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców.

Wypełnione ankiety konsultacyjne  można będzie  przekazać bezpośrednio do Urzędu Gminy Janowiec – Sekretariat  lub  pokój Nr  4

Jan Gędek
Wójt Gminy Janowiec

Załączniki