A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Janowiec. Obrady rozpoczną się o godz. 16,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu przy ul. Plac Wolności 1.

W porządku obrad w pkt. 6 zaplanowana jest debata nad raportem o stanie Gminy Janowiec za rok 2021.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Janowiec oprócz Radnych mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień,na który zwołana została sesja czyli do dnia 27 czerwca 2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy Janowiec.

Wójt Gminy Janowiec
/-/ Jan Gędek