A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ogłoszenie: Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Janowiec informuje, że gmina przystępuje do zakupu węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022, poz. 2236). W trakcie najbliższych dni planowane jest podpisanie umów z regionalnymi i lokalnymi dystrybutorami węgla oraz zostaną ustalone procedury postępowania dla mieszkańców gminy w celu nabycia tego paliwa. Wszelkie informacje na ten temat publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.janowiec.pl), poprzez radnych, sołtysów, tablice ogłoszeń i innymi możliwymi kanałami.

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec