A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ostrzeżenie o przymrozkach

Na podstawie prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy informujemy mieszkańców Gminy Janowiec o prognozowanym dla Województwa Lubelskiego wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych polegających na spadku temperatury w nocy z 09.05.2017 na 10.05.2017 r. do – 30C, przy gruncie do -6 0C.