A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Podziękowania dla mieszkańców Gminy Janowiec

Wójt Gminy Janowiec dziękuje wszystkim mieszkańcom Gminy Janowiec za przekazanie artykułów spożywczych, materiałów opatrunkowych, kosmetyków i chemii gospodarczej dla poszkodowanych w działaniach wojennych między Rosją a Ukrainą. Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu  07.03.2022r. ustalono, że w pierwszej kolejności pomoc skierowana będzie do uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na naszym terenie. Wielu mieszkańców gminy i organizacji społecznych pomaga przy głównych szlakach komunikacyjnych np. MOP Markuszów dostarczając uchodźcom ciepłych posiłków i wszelkich niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby. Jak najbardziej takie osoby mogą korzystać z naszych magazynów. W związku z tym, wszystkich potrzebujących pomocy prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi z poszczególnych miejscowości, którzy umożliwią dystrybucję niezbędnych artykułów. Dane kontaktowe:

  1. Brześce Kolonia, Henryk Plewka – sołtys, tel. 533081872
  2. Brześce Stare, Monika Wójcik – sołtys, tel. 502854565
  3. Janowice, Teresa Kusińska – sołtys, tel. 607034143;
  4. Janowiec, Michał Kowalczyk – dyrektor GOK tel. 506651091; Jadwiga Wolska – sołtys tel. 787971400;
  5. Nasiłów, Paweł Dybisz – sołtys, tel. 509706557
  6. Oblasy, Krzysztof Wójcik – sołtys, tel. 507061195;
  7. Trzcianki, Monika Przewłoka- sołtys, tel. 500091380
  8. Wojszyn, Robert Bełczyk – sołtys, tel. 505038253

Jednocześnie przypominam, że artykuły pierwszej potrzeby można dostarczać w godzinach pracy instytucji do GOK Janowiec, GOPS Janowiec i Zespołu Szkół w Janowcu.

W innych sprawach dotyczących pomocy uchodźcom można kontaktować się z koordynatorem gminnym Waldemarem Słowikiem tel. 512383100 lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowcu tel. 81 8815504

Z wyrazami wdzięczności
Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec