A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Podziękowanie za akcję sprzątania na terenie Gminy Janowiec w ramach “Dni Ziemi”

W związku z akcją sprzątania świata w ramach „Dni Ziemi” w dniu 24.04.2021r. Wójt Gminy Jan Gędek składa wielkie podziękowania wszystkim osobom które czynnie wzięły udział w pracach porządkowych na terenie gminy oraz podmiotom, które przyczyniły się do pomocy uczestnikom wydarzenia. Worki pełne śmieci zostaną odebrane w poniedziałek 26.04 przez pracowników Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Janowiec. Jeśli zdarzyło się, że worki znajdują się poza głównymi szlakami komunikacyjnymi prosimy o kontakt pod nr telefonów: 513073908 lub 818815800.

Jan Gędek –Wójt Gminy Janowiec