A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Program Erasmus+

Zespół Szkół w Janowcu realizuje obecnie trzy projekty międzynarodowe z programu Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu różnorodnych kompetencji.

 W placówce w Janowcu realizowane są następujące projekty: KA229 From Stem to Steam- kraje uczestniczące to Polska, Rumunia, Turcja oraz Macedonia Północna, KA 229 Exchanges of Digital Unity- Technology – Polska, Łotwa, Turcja, Rumunia, Hiszpania oraz Chorwacja. Projekty te są przewidziane na lata 2020-2023. Najnowszy projekt to KA210 Diversity and Equality in Europe and Cultural Unity – Polska, Turcja, Hiszpania. Jest on przewidziany do realizacji w latach 2022-2023.

Dzięki realizowanym programom uczniowie mają okazję nawiązać kontakt ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, poznawać ich kulturę oraz szkolić język angielski. Niektórzy z uczestników projektu mogą także wziąć udział w wyjazdach zagranicznych jak również gościć u siebie gości z innych krajów.

Kolejnym projektem, tym razem skierowanym tylko do nauczycieli był kurs “Flip your classroom”, który odbył się w centrum szkoleniowym CEKDEV Academy w Antalii w Turcji w lipcu 2022r. Podczas tego kursu grupa nauczycieli różnych przedmiotów mogła podnieść swoje kompetencje cyfrowe jak również szkolić język angielski.

Cieszymy się, że Zespół Szkół w Janowcu dołączył do grona Erasmusa i zarówno uczniowie jak i nauczyciele są w stanie poszerzać swoje horyzonty jak i nabywać nowych kompetencji.