A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przekazanie instalacji OZE – projekt “Eco energia w Gminie Janowiec”

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zakończył się okres trwałości Projektu pn. „Eco energia w Gminie Janowiec”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, który swoim zakresem obejmował montaż instalacji solarnych oraz kotłów co. na biomasę.

W związku z powyższym wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości, na których zostały wykonane instalacje w ramach ww. Projektu, prosimy o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy Janowiec (pok. nr 7), celem podpisania protokołu przekazania instalacji OZE na własność. Protokoły przekazania instalacji OZE będą podpisywane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przekazanie instalacji OZE nastąpi bez dodatkowej odpłatności ze strony mieszkańca.