A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przyjmowanie wniosków o poniesionych stratach w plonach

Informujemy wszystkich rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Janowiec, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku wystąpienia tegorocznych przymrozków, że gmina rozpoczęła procedurę przyjmowania wniosków o poniesionych stratach w plonach.

Wnioski można składać w terminie do 26 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, sekretariat.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Janowiec, pok. nr 1 oraz jako załączniki poniżej.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, składanym do ARiMR, którego kserokopię należy dołączyć do wniosku.

Załączniki