A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 10 września) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz), surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu popiół (własny worek), ponadto przypominamy, iż od lipca rozpoczęliśmy odbieranie odpadów bio (brązowy worek) od osób, które zadeklarowały brak kompostownika

Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć starań, aby oddzielić poszczególne frakcje.

W przypadku stwierdzenia mieszania odpadów, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki do 96 zł/os dla zabudowy jednorodzinnej i 100 zł/os dla zabudowy wielorodzinnej.

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Brązowy worek “BIO“
WRZUCAMY: części roślin, fusy z kawy i herbaty, owoce, obierki po owocach i warzywach, skorupki jajek, słoma, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).
NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Żółty worek
WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz metal,
NIE WRZUCAMY: pampersów i podpasek, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań po lekach, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.)

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKa, dostosować się do niego oraz uzgodnić szczegóły pod nr tel. 502 091 355.