A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 11 lipca) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu szkło opakowaniowe (zielony worek), ponadto odpady bio (brązowy worek) od osób, które zadeklarowały brak kompostownika

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Brązowy worek “BIO“

WRZUCAMY: części roślin, fusy z kawy i herbaty, owoce, obierki po owocach i warzywach, skorupki jajek, słoma, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Żółty worek

WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz metale

NIE WRZUCAMY: pampersów i podpasek, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań po lekach, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.)

Zielony worek

WRZUCAMY: odpady ze szkła opakowaniowego: słoiki, butelki

NIE WRZUCAMY: szyb okiennych, szyb samochodowych, luster, porcelany, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych, szkła kryształowego, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKu, dostosować się do niego oraz uzgodnić szczegóły (termin; rodzaj i ilość odpadów) pod nr tel. 502 091 355.