A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 9 marca) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady: zmieszane (kosz), surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu papier (niebieski worek) oraz odpady bio (brązowy worek) od osób, które zadeklarowały brak kompostownika

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Brązowy worek “BIO“

WRZUCAMY: części roślin, fusy z kawy i herbaty, owoce, obierki po owocach i warzywach, skorupki jajek, słoma, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Żółty worek

WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz metal,

NIE WRZUCAMY:  pampersów i podpasek, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań po lekach, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.)

Niebieski worek

WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty

i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

Wskazówki: kartony składamy,  jeśli to możliwe z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;

 

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKu, dostosować się do niego oraz uzgodnić szczegóły w tym termin odbioru pod nr tel. 502 091 355.