A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, że w tym tygodniu (czwartek, 10 listopada) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz), surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu popiół (własny worek), ponadto odbierane będą odpady bio (brązowy worek) od osób, które zadeklarowały brak kompostownika

Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć  starań, aby oddzielić poszczególne frakcje.
W przypadku stwierdzenia mieszania odpadów, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki do 96 zł/os dla zabudowy jednorodzinnej i 100 zł/os dla zabudowy wielorodzinnej.

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Brązowy worek “BIO“

WRZUCAMY: części roślin, fusy z kawy i herbaty, obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek, słomę, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Żółty worek

WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz metal.

NIE WRZUCAMY:  pampersów i podpasek, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań po lekach, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.)

 

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

 Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

 Osoby chcące skorzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu, powinny uzgodnić szczegóły w tym termin pod nr tel. 502 091 355.

 Od miesiąca lipca odpady odbieramy tylko 1 raz w miesiącu!!!