A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, że w tym tygodniu (czwartek, 11 maja) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz), surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu popiół (własny worek), ponadto odbierane będą odpady bio (brązowy worek) od osób, które zadeklarowały brak kompostownika

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do odpowiednich worków.

Brązowy worek “BIO“
WRZUCAMY: części roślin, fusy z kawy i herbaty, obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek, słomę, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).
NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Żółty worek
WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz metal.
NIE WRZUCAMY: pampersów i podpasek, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań po lekach, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.)

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie. Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

Osoby chcące skorzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu, powinny uzgodnić szczegóły w tym termin pod nr tel. 502 091 355.