A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, że w tym tygodniu (czwartek, 22 kwietnia) odbiór odpadów komunalnych

Odbierane będą tylko: odpady zmieszane (kosz) oraz odpady bio (brązowy worek) od osób, które zadeklarowały brak kompostownika

 

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Brązowy worek “BIO“

WRZUCAMY: części roślin, fusy z kawy i herbaty, obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek, słomę, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

 

Osoby chcące skorzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu, powinny uzgodnić szczegóły oraz termin pod nr tel. 502 091 355.