A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Rekrutacja na stanowisko prezesa spółki PROM

PROM sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od czerwca 1996r. Przedmiotem działalności spółki jest eksploatacja przeprawy promowej z Janowca do Kazimierza Dolnego na rzece Wiśle. Właścicielem Spółki jest Gmina Janowiec.

Rada Nadzorcza spółki PROM sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: 

Prezesa Zarządu spółki.

Zakres obowiązków Prezesa Zarządu spółki:

Zarządzanie całokształtem spraw organizacyjno finansowych przedsiębiorstwa, a w szczególności nadzór nad poprawną realizacją przeprawy promowej na rzece Wiśle, Janowiec – Kazimierz Dolny, docelowo przez podmiot wybrany na operatora przeprawy promowej.

Wymogi formalne w stosunku do osoby kandydującej na stanowisko Prezesa Zarządu spółki:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub kierowania zespołem
 3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie lub znajomość:

 1. Organizacji i funkcjonowania żeglugi śródlądowej
 2. Zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego
 3. Funkcjonowania samorządu terytorialnego

Zgłoszenia konkursowe kandydatów w formie CV opisującego doświadczenie kandydata/ki należy składać w następujący sposób:

 1. Pocztą elektroniczną bezpośrednio do członka rady nadzorczej wyznaczonego do organizacji konkursu (p. Sylwester Czarnecki) e-mail: promspzoo@gmail.com
  lub
 2. Zgłoszenie papierowe w zaklejonych kopertach osobiście lub listem poleconym:

„Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki”

PROM sp. z o.o.
ul. Radomska 2a
24-123 Janowiec
Polska

Zgłoszenia, składać w terminie do piątku 18 marca do godz. 14.00.

W zgłoszeniu należy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROM sp. z o.o.,  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” 

O zgłoszeniu decyduje data dostarczenia do spółki. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Konkurs obejmuje dwa etapy:
 2. Analiza przesłanych dokumentów
 3. Spotkania z kandydatami

 Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo spotkania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy w sposób najbliższy spełniają przedstawione oczekiwania.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonają analizy przesłanych zgłoszeń i sporządzą listę kandydatów zaproszonych do kolejnego etapu nie później niż 3 dni od upłynięcia terminu zgłoszeń.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszeni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Spotkania  z kandydatami odbędą się w siedzibie spółki lub za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Nie zgłoszenie się kandydata/ki na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie spółki będzie traktowane jako rezygnacja  z udziału w postępowaniu konkursowym.

Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

Sylwester Czarnecki
Członek rady nadzorczej wyznaczony do organizacji konkursu