A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Spotkanie szkoleniowe w tematyce biogazu i biometanu w Polsce

W imieniu Zarządu WFOŚiGW w Lublinie serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe w tematyce BIOGAZU i BIOMETANU w Polsce.

Program szkolenia:
10.00-11.30 Źródła biogazu, Podstawy produkcji biogazu, Biogazownie komunalne/utylizacyjne (zasada działania, znaczenie środowiskowe i energetyczne).
11.30-12.00 Przerwa obiadowa
12.00- 13.30 Biogaz – podstawy prawne, Biogazownie rolnicze, Elementy składowe biogazowni