A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Stanowisko Rady Gminy Janowiec dotyczące Informacji na temat konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec