A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Szkody w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Janowiec

Rolnicy (producenci rolni), którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane suszą mogą zgłaszać wystąpienie szkód do Urzędu Gminy Janowiec.

Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy – włącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu. Wszystkie dane dotyczące uprawy powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty, składanym do ARiMR.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwo, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Wnioski o szacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy Janowiec – Sekretariat, pok. nr 10 w terminie do 12 lipca 2018 roku.

Wzór oświadczenia dotyczącego strat w gospodarstwie można pobrać w urzędzie Gminy Janowiec lub ze strony internetowej www.janowiec.pl
Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca to zgłaszający szkody powinien wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego będzie szacowała straty w terenie.

Załączniki