A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Terminarz Zebrań Wiejskich w Gminie Janowiec

 

Lp. Miejscowość Termin

 godzina

Miejsce

Tematyka zebrań Uwagi
1  

Wojszyn

25 września 2023 r.

(poniedziałek)

godz. 17.00

Strażnica

OSP

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2024 roku.

2. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych – przedstawienie zmian.

3. Sprawy bieżące.

 

 
2 Nasiłów 25 września 2023 r.

(poniedziałek)

godz. 18.30

Strażnica

OSP

 
3 Brześce-Kolonia 26 września 2023 r.

(wtorek)

godz. 17.00

Świetlica wiejska

w Brześcach

 
4 Brześce 26 września 2023 r.

(wtorek)

godz.18.00

Świetlica wiejska

w Brześcach

 
5 Janowice 26 września 2023 r.

(wtorek)

godz.19.00

Centrum Integracji Wiejskiej  
6 Janowiec 27 września 2023 r.

(środa)

godz.17.00

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu  
7 Oblasy 28 września 2023 r.

(czwartek)

godz. 17.00

Strażnica

OSP

 
8 Trzcianki 28 września 2023 r.

(czwartek)

godz.18.30

Strażnica

OSP