A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Uroczystość 101 urodzin mieszkanki Gminy Janowiec

W dniu 19 marca 2023 roku Pani Józefa Kurowska zamieszkała Trzcianki obchodziła urodziny 101 lat. W dniu 20 marca 2023 r.
Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek , Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Zofia Malinowska oraz Kierownik USC Janowiec Grażyna Biernacka z okazji

urodzin odwiedziła jubilatkę przekazała życzenia urodzinowe , wręczyła kosz kwiatów oraz odśpiewała dwieście lat.

Życzymy Pani Józefie wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia.